Licensvillkor för slutanvändare av e-Boks App

Allmänt

När du använder e-Boks App innebär det också att du godkänner att följa dessa användarvillkor.

e-Boks App (appen) och alla rättigheter kopplade till den, t.ex. varumärkesrättigheter, upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter till appen och tillhörande programvara tillhör e-Boks A/S, Dampfærgevej 28, 1. sal, DK-2100 København Ø, Danmark (tjänsteleverantör).

Nyttjanderätten

Du får en icke-exklusiv och icke överlåtbar rätt att använda appen på alla smarta telefoner eller surfplattor (iOS eller Android) som du äger eller kontrollerar, inom ramarna för dessa användarvillkor och den danska upphovsrättslagen. Du får inte distribuera appen eller göra den tillgänglig på ett nätverk. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, underlicensiera eller sälja denna app. Du får inte försöka att ta reda på källkoden, modifiera eller skapa härledda verk av denna app.Varje överträdelse av dessa användarvillkor och överträdelse av den danska upphovsrättslagen kommer automatiskt att innebära att du förlorar rätten att använda appen enligt dessa användarvillkor. Utöver att återkalla din rätt att använda appen, kan varje överträdelse av dessa användarvillkor och överträdelse av den danska upphovsrättslagen medföra rättsliga åtgärder mot dig.

Serviceleverantören kan vid var tid återkalla eller ändra din rätt att använda appen enligt dessa användarvillkor.

Dataskydd

Du tillåter att serviceleverantören samlar in vissa personuppgifter gällande din användning av appen och teknisk information om din smarta telefon eller surfplatta. Information om din användning av appen och teknisk information om din smarta telefon eller surfplatta hanteras enligt serviceleverantörens sekretesspolicy, som finns att läsa på serviceleverantören hemsida www.e-boks.se/privacy

e-Boks tjänster

Appen ger dig åtkomst till utvalda funktioner i e-Boks (tjänster). Denna åtkomst regleras i "Villkor för e-Boks" och "Villkor för användning av e-Boks Mobil", som finns att läsa på tjänsteleverantörens hemsida.

Ansvarsbegränsning

Denna app är gratis och erbjuds av tjänsteleverantören |i befintligt skick|. Tjänsteleverantören åtar sig inte ersättningsansvar för överträdelse av avtal, bristande resultat, avsaknad av funktioner eller förseningar i appen.

Serviceleverantören tar inget ersättningsansvar för skador på din smarta telefon eller surfplatta som orsakats av appen, förlust av data, förlorad vinst eller andra skador som orsakats av appen.

Version 1.0